Členstvo SHS James

Pridaj sa k Jamesu cez nás, cez CCCBBB!

Vstup do SHS James s klubom s viac ako 20 ročnou tradíciou.

Prečo byť Členom SHS JAMES

 • Staneš sa členom jamesáckej rodiny s bohatou tradíciou, rovnakými záujmami a rovnakej krvnej skupiny, ktorá združuje viac
  ako 6000 záujemcov o horolezecké športy.
 • Zároveň sa stávaš členom svetového horolezeckého spoločenstva, pretože SHS JAMES je zakladajúcim členom medzinárodnej horolezeckej federácie UIAA.
 • Ako člen SHS JAMES máš právo pohybu a športovania v horolezeckých terénoch Slovenska aj v chránených územiach v súlade s
  legislatívou SR pri dodržiavaní dohodnutých obmedzení a platných návštevných poriadkov jednotlivých národných parkov.
  V rámci členského príspevku si poistený na krytie nákladov za záchranné akcie Horskej záchrannej služby (HZS) vo všetkých
  horských oblastiach v pôsobnosti HZS na Slovensku. (pozri “Poistenie”)
 • Máš minimálne 50% zľavy na ubytovanie na tatranských chatách, ktorých je SHS JAMES spolumajiteľom (Chata na Zelenom plese,
  Téryho chata, Zbojnícka chata, Chata pod Rysmi), 25% zľavu na Zamkovského chate, zľavy na niektorých chatách v Alpách. Ako
  člen spolku máš aj zľavy v niektorých outdoorových obchodoch.
 • Máš lepší prístup k metodickým materiálom, informáciám o lezeckých oblastiach na Slovensku a vo svete cez naše Informačné a
  dokumentačné centrum JAMES, informácie sú tiež v spolkovom časopise Horolezec/Jamesák a na našich webových stránkach.
 • V  Horolezeckej škole JAMES môžeš absolvovať kurzy s výraznými zľavami. Rovnako sa zaujímavých kurzov môžu zúčastniť
  Vaše deti. Pozri si materiály Horolezeckej školy JAMES.
 • Môžeš sa zúčastňovať pretekov v lezení, Tradičného horolezeckého týždňa JAMES, Psotkovho memoriálu, Skialpfestu a ďalších
  zaujímavých akcií organizovaných spolkom. Ak máš záujem o výkonnostný rast a vrcholový šport, pomôžu Ti naše odborné komisie.
 • Ako člen spolku môžeš aktívne ovplyvňovať jeho činnosť, zúčastňovať sa valných zhromaždení spolku, voliť a byť volený do jeho
  orgánov.

Prihlásením cez CCCBBB získaš

 • Staneš sa členom Brutálneho CCCBBB kolektívu
 • Podporíš lezenie v tvojom kraji, za každého člena majú jednotlivé kraje rozdelené financie a hlasy na valných zhromaždeniach Jamesu.
 • Naši členovia majú možnosť kúpy
  ročnej permanentky na Brutál Povale : 100 EUR
 • Kúpa hrdých klubových tričiek a svetrov
 • Zľava 10% na lezeckej stene BRUTALKA vo Zvolene.

Členské pre rok 2022

Výška členského poplatku je nasledovná:

Členské platí na KALENDÁRNY ROK, v ktorom bolo zaplatené + prvé tri mesiace roku nasledujúceho.

Výška členského poplatku JAMES pre kluby je nasledovná:

Deti do 15 rokov (ročník 2007 a neskôr): 5 eur (hradí klub cccbbb)

Mládež od 16 do 18 rokov (ročníky 2004 až 2006): 10 eur

Seniori (ženy (ročník narodenia 1963 a skôr) a muži (ročník narodenia 1960 a skôr)): 10 eur

Dospelí nad 18 rokov = 30 eur (pozor, zmena výšky príspevku od 2021) 

+

V prípade nového člena:  Registračný poplatok pre nových členov patriacich do klubu je 5 EUR. (v prípade nového člena do veku 15 rokov – hradí klub cccbbb)

+

Členstvo v klube CCCBBB na rok 2022 = 10 e (pre študentov a deti do 15 rokov nepovinný)

Obnoviť si členské je vhodné do konca marca!

*príklad

1. Jakub 25 rokov je dospelý a nebol ešte členom SHS James   30€ ročné členstvo + 5€ registračný poplatok + 10€ ročné členstvo CCCBBB = 45€

2. Miro 17 rokov je mládež a nebol ešte členom SHS James  10€ ročné členstvo + 5€ registračný poplatok  = 15€

3. Barbora 33 rokov nie je už mládež je dospelá a je členom SHS James  30€ ročné členstvo + 10€ ročné členstvo CCCBBB = 40€

Postup 

Pre nových členov

1. Pošli email na brutalpovala@gmail.com s týmito  udájmi (najlepšie v tomto poradí)

Meno:

Priezvisko:

Dátum narodenia:

Rodné čislo s lomítkom:

Pohlavie:

Bydlisko ulica:

Číslo:

PSČ:

Mesto:

E-mail:

2. Pošli platbu

Prijemca: Jakub Švub CCCBBB

IBAN:SK26 0900 0000 0050 7695 0144

Variabilný symbol: Rodné číslo

Do poznámky vaše meno a email

Členovia, ktorí pokračujú v členstve preskočia bod 1. 

Platbu môžete posielať do konca februára (1.kolo) alebo do 25.marca (2.kolo).
(Po týchto termínoch individuálne)

 

Preukaz

Preukazy nám SHS James bude posielať hromadne 1.4.2022 a 26.4.2022, po týchto dátumoch už len individuálne.  Preukazy CCCBBB vydáva na lezeckej stene Brutál Povala alebo po dohode na lezeckej stene Brutalka. Individuálne vieme preukaz aj poslať ale prosíme uveďte nám túto žiadosť v maile.

Vedel si že, bez platného preukazu od Jamesu alebo inej organizácie ako napr. alpenverein nemôžeš ani len opustiť turistický chodník a už vôbec nie liezť po skalách?


Pri nejasnostiach nás nevahajte kontaktovať  brutalpovala@gmail.com / 0918701505