Lezecké krúžky pre deti

Detský lezecký krúžok

Tel. kontakt na lezecké krúžky: 0917 394 179

Lezenie je pre deti všestranným pohybom, ktorý formuje nielen fyzické, ale aj psychické zdatnosti. Lezecké krúžky sú zamerané na osvojenie základov lezenia a pohybu na umelej stene formou rôznych hier, zábavy a cvikov.

Všeobecné informácie o krúžkoch:

Prvé krúžky v utorok a štvrtok sú určené pre predškolákov. Trvajú o niečo kratšie a to 60min. Prihlasovať tu môžete deti od 5 rokov, ak máte ale šikovného lezca ktorého hlavne lezecký pohyb baví môžete nám poslať prihlášku aj mladšieho a po vyskúšaní na prvom krúžku uvidíme či sa ho podarí zaradiť alebo ešte bude musieť rok počkať.

Krúžky pre školákov sú určené pre deti ktoré už chodia do školy.

Brutálkovia sú pokročilí lezci ktorý na krúžku viac trénujú a menej sa hrajú. Prebieha počas hodín pre verejnosť, preto a pre tréningový charakter krúžku je počet lezcov obmedzený.

Deti môžete prihlásiť aj na viaceré dni.

Krúžky sú vždy keď je škola. Počas, šk. prázdnin alebo sviatkov krúžky nie sú. Ak si nie ste istý, či krúžok bude, neváhajte nás kontaktovať.

Lezecké krúžky – 1. polrok 2022/2023

SEPTEMBER-FEBRUÁR

PondelokUtorokŠtvrtokPiatok
Školáci 15:45 – 17:00
7 – 13r.
Voľných miest: 0
Maximum: 15 detí
Začína 12.9.2022
Predškoláci 15:40 – 16:40
5 – 6r.
Voľných miest: 13
Maximum: 15 detí
Začína 13.9.2022
Predškoláci 15:40 – 16:40
5 – 6r.
Voľných miest: 15
Maximum: 15 detí
Začína 22.9.2022
Školáci 15:45 – 17:00
7 – 13r.
Voľných miest: 8
Maximum: 15 detí
Začína 16.9.2022
Školáci 16:45 – 18:00
7 – 13r.
Voľných miest: 0
Maximum: 15 detí
Začína 13.9.2022
Školáci 16:45 – 18:00
7 – 13r.
Voľných miest: 6
Maximum: 15 detí
Začína 22.9.2022
Brutálkovia 17:00 – 18:15
7 – 13r.
Voľných miest: 0
Maximum: 6 detí
Začína 16.9.2022

Odporúčania na krúžok:

Cez krúžok je vhodné nosiť športové oblečenie, obuv s pevnejšou tenkou podrážkou napr. cvičky. U nás sa dajú aj požičať Lezecké topánky, no ich množstvo je obmedzené (požičanie je pre deti na krúžku zadarmo)

Odporúčame nosiť si na krúžok fľašu vody (najlepšie čistej vody). Prosíme, nenoste na krúžok jedlo, konzumácia počas krúžku narúša chod tréningu.

Prihlásenie na krúžok: 

Na krúžok sa dá prihlásiť prostredníctvom online formulára: Prihláška na krúžok

Na základe formulára Vám pošleme prihlášku na podpis, alebo ju budete môcť podpísať priamo na Brutál Povale.

Cena jedného skúšobného krúžku je  11€.

Predplatné krúžku na polrok je 160€ (18 lekcií x 9€)

Pre deti ktoré budú navštevovať dva krúžky v týždni a taktiež súrodencov, ponúkame zľavu 10%. Cena krúžku dvakrát do týždňa alebo pre súrodencov na polrok  je 280€. 

Platba:

Po obdržaní prihlášky, Vám pošleme účtovný doklad. 

Kurzovné sa uhrádza na bankový účet: IBAN SK8009000000005149452307.

Variabilný symbol: číslo faktúry.

Do správy (poznámky) pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko dieťaťa.

Účtovné doklady Vám zašleme na Váš e-mail.

Nevyčerpané krúžky:

V prípade že máte predplatené krúžky, ktoré Vaše dieťa nestihne odchodiť (napr. pre situáciu covid 19), ponúkame náhradu. Predplatné je možné preniesť na iný krúžok, inú osobu, alebo inú službu z ponuky Brutál Povaly, napríklad individuálne inštruktáže či vstupy na stenu v období max. 12 mesiacov. Ak by ste si zmienenú náhradu nevedeli uplatniť, je možnosť vrátenia predplatného vo výške 50% z neodchodenej hodnoty.

V prípade otázok a nejasností ohľadom krúžkov sa môžete obrátiť na tel. číslo 0917 394 179 alebo na e-mail Brutalpovala@gmail.com.

Individuálny prístup

V prípade záujmu je možné vytvoriť i menšie uzavreté skupiny detí (2 – 5), prípadne sa venovať jednému dieťaťu individuálne, pričom sme flexibilný i z časového hľadiska podľa Vašich potrieb. Cena však závisí od požiadaviek rodičov a počtu detí. Ak máte záujem o individuálny prístup, kontaktujte nás na tel. číslo 0917 394 179 alebo na e-mail Brutalpovala@gmail.com.