Brutale

Výroba a montáž nekomerčných lezeckých stien a výroba lezeckých chytov a štruktúr

Naše lezecké steny sme si postavili sami a čo to sme sa pri tom naučili. Najnovšie do nášho repertoáru pribudli aj lezecké chyty a štruktúry.

Tým ktorým sa páči čo robíme a ako to robíme ponúkame možnosti realizácie domácich lezeckých stien a výrobu lezeckých chytov.

Naše poslanie je prinášať náš šport všade tam kde nemá útočisko.

Viac info na www.brutale.sk