Členstvo SHS James

Pridaj sa k Jamesu cez nás, cez CCCBBB!

Vstup do SHS James s klubom s viac ako 20 ročnou tradíciou.

Prečo byť Členom SHS JAMES

 • Staneš sa členom jamesáckej rodiny s bohatou tradíciou, rovnakými záujmami a rovnakej krvnej skupiny, ktorá združuje viac
  ako 6000 záujemcov o horolezecké športy.
 • Zároveň sa stávaš členom svetového horolezeckého spoločenstva, pretože SHS JAMES je zakladajúcim členom medzinárodnej horolezeckej federácie UIAA.
 • Ako člen SHS JAMES máš právo pohybu a športovania v horolezeckých terénoch Slovenska aj v chránených územiach v súlade s
  legislatívou SR pri dodržiavaní dohodnutých obmedzení a platných návštevných poriadkov jednotlivých národných parkov.
  V rámci členského príspevku si poistený na krytie nákladov za záchranné akcie Horskej záchrannej služby (HZS) vo všetkých
  horských oblastiach v pôsobnosti HZS na Slovensku. (pozri “Poistenie”)
 • Máš minimálne 50% zľavy na ubytovanie na tatranských chatách, ktorých je SHS JAMES spolumajiteľom (Chata na Zelenom plese,
  Téryho chata, Zbojnícka chata, Chata pod Rysmi), 25% zľavu na Zamkovského chate, zľavy na niektorých chatách v Alpách. Ako
  člen spolku máš aj zľavy v niektorých outdoorových obchodoch.
 • Máš lepší prístup k metodickým materiálom, informáciám o lezeckých oblastiach na Slovensku a vo svete cez naše Informačné a
  dokumentačné centrum JAMES, informácie sú tiež v spolkovom časopise Horolezec/Jamesák a na našich webových stránkach.
 • V  Horolezeckej škole JAMES môžeš absolvovať kurzy s výraznými zľavami. Rovnako sa zaujímavých kurzov môžu zúčastniť
  Vaše deti. Pozri si materiály Horolezeckej školy JAMES.
 • Môžeš sa zúčastňovať pretekov v lezení, Tradičného horolezeckého týždňa JAMES, Psotkovho memoriálu, Skialpfestu a ďalších
  zaujímavých akcií organizovaných spolkom. Ak máš záujem o výkonnostný rast a vrcholový šport, pomôžu Ti naše odborné komisie.
 • Ako člen spolku môžeš aktívne ovplyvňovať jeho činnosť, zúčastňovať sa valných zhromaždení spolku, voliť a byť volený do jeho
  orgánov.
 • členstvo JAMES s výhodným poistením – S členstvom JAMES SLOVENSKO získate okrem členstva v SHS JAMES aj poistenie pre zásah horskej služby na Slovensku. Členstvo JAMES SVET ponúka okrem poistenia na Slovensku aj medzinárodné poistenie s krytím zásahu či liečebných nákladov, a s prémiovým JAMES SVET PLUS získate aj poistenie zodpovednosti a asistenčnú službu! Výhodou oboch medzinárodných postení je aj členstvo v PZA (Planinska zveza Slovenije), s ktorým máte zľavy na horských chatách v Slovinsku, Chorvátsku, Rakúsku a inde v Alpách

Členstvo pre rok 2023

 1. Vyplň prihlášku (aj členovia z roku 2022)
 2. Zaplať členský poplatok
 3. Stal si sa členom SHS James a CCCBBB
 4. Členský preukaz ti pošleme alebo si ho vyzdvihneš u nás

Členské

Dospelí nad 18 rokov: 30 € SHS James + 10€ členské CCCBBB

Deti do 15 rokov: 
(ročník 2008 a neskôr): 0 € (Vďaka dotácii)

Juniori od 16 do 18 rokov:
 (ročníky 2004 až 2006): 10 € SHS James
(dobrovoľné  10€ členské CCCBBB)

Seniori: (ženy – ročník narodenia 1963 a skôr; muži – ročník narodenia 1960 a skôr): 10 € SHS James (dobrovoľné  10€ členské CCCBBB)

Registračný poplatok pre nových členov je 5 €.

POZOR! Ak je člen mladší ako 18 rokov (ráta sa celý ročník), je okrem uvedenia v hore uvedenom zozname potrebné vytlačiť, vyplniť, zákonným zástupcom podpísať a poslať/doniesť/naskenovať papierovú prihlášku.
(platí u nových členov)

Zrealizujte platbu na náš účet:

Informácie o účte (SLSP):

Názov: CCCBBB
IBAN: SK44 0900 0000 0051 6132 6434

VARIABILNÝ SYMBOL: rodné čislo

*príklady platieb

1. Jakub 25 rokov je dospelý a nebol ešte členom SHS James  30€ ročné členstvo + 5€ registračný poplatok + 10€ ročné členstvo CCCBBB = 45€

2. Miro 17 rokov je junior a nebol ešte členom SHS James  10€ ročné členstvo + 5€ registračný poplatok  = 15€

3. Barbora 33 rokov je dospelá a je členom SHS James  30€ ročné členstvo + 10€ ročné členstvo CCCBBB = 40€

4. Jožo prihlasuje seba a manželku Jožku, Obaja su dospelí a boli členovia aj minulý rok 30€ ročné členstvo + 10€ ročné členstvo CCCBBB = 40€ 2x = 80€


Pri nejasnostiach nás nevahajte kontaktovať  brutalpovala@gmail.com / 0918701505