Členstvo SHS James

Pridaj sa k Jamesu cez nás, cez CCCBBB!

Vstup do SHS James s klubom s viac ako 20 ročnou tradíciou.

Prečo byť Členom SHS JAMES

 • Staneš sa členom jamesáckej rodiny s bohatou tradíciou, rovnakými záujmami a rovnakej krvnej skupiny, ktorá združuje viac
  ako 6000 záujemcov o horolezecké športy.
 • Zároveň sa stávaš členom svetového horolezeckého spoločenstva, pretože SHS JAMES je zakladajúcim členom medzinárodnej horolezeckej federácie UIAA.
 • Ako člen SHS JAMES máš právo pohybu a športovania v horolezeckých terénoch Slovenska aj v chránených územiach v súlade s
  legislatívou SR pri dodržiavaní dohodnutých obmedzení a platných návštevných poriadkov jednotlivých národných parkov.
  V rámci členského príspevku si poistený na krytie nákladov za záchranné akcie Horskej záchrannej služby (HZS) vo všetkých
  horských oblastiach v pôsobnosti HZS na Slovensku. (pozri “Poistenie”)
 • Máš minimálne 50% zľavy na ubytovanie na tatranských chatách, ktorých je SHS JAMES spolumajiteľom (Chata na Zelenom plese,
  Téryho chata, Zbojnícka chata, Chata pod Rysmi), 25% zľavu na Zamkovského chate, zľavy na niektorých chatách v Alpách. Ako
  člen spolku máš aj zľavy v niektorých outdoorových obchodoch.
 • Máš lepší prístup k metodickým materiálom, informáciám o lezeckých oblastiach na Slovensku a vo svete cez naše Informačné a
  dokumentačné centrum JAMES, informácie sú tiež v spolkovom časopise Horolezec/Jamesák a na našich webových stránkach.
 • V  Horolezeckej škole JAMES môžeš absolvovať kurzy s výraznými zľavami. Rovnako sa zaujímavých kurzov môžu zúčastniť
  Vaše deti. Pozri si materiály Horolezeckej školy JAMES.
 • Môžeš sa zúčastňovať pretekov v lezení, Tradičného horolezeckého týždňa JAMES, Psotkovho memoriálu, Skialpfestu a ďalších
  zaujímavých akcií organizovaných spolkom. Ak máš záujem o výkonnostný rast a vrcholový šport, pomôžu Ti naše odborné komisie.
 • Ako člen spolku môžeš aktívne ovplyvňovať jeho činnosť, zúčastňovať sa valných zhromaždení spolku, voliť a byť volený do jeho
  orgánov.

Členstvo JAMES s výhodným poistením – S členstvom JAMES SLOVENSKO získate okrem členstva v SHS JAMES aj poistenie pre zásah horskej služby na Slovensku. Členstvo JAMES SVET ponúka okrem poistenia na Slovensku aj medzinárodné poistenie s krytím zásahu či liečebných nákladov, a s prémiovým JAMES SVET PLUS získate aj poistenie zodpovednosti a asistenčnú službu! Výhodou oboch medzinárodných postení je aj členstvo v PZA (Planinska zveza Slovenije), s ktorým máte zľavy na horských chatách v Slovinsku, Chorvátsku, Rakúsku a inde v Alpách.

V členskom JAMES SLOVENSKO je okrem samotného členského poplatku zahrnuté Poistenie nákladov za záchranné akcie HZS na Slovensku. Viac informácií na stránke Poistenie zásahov HZS. Poistenie je zabezpečené v poisťovni UNION. 
Členské platí na KALENDÁRNY ROK v ktorom bolo zaplatené + prvé tri mesiace roku nasledujúceho.

JAMES SVET a JAMES SVET PLUS sú rozšírenými formami členstva v SHS JAMES. Obsahujú tradičné výhody členstva – poistenie pre zásah Horskej služby na Slovensku, zľavy na horských chatách, ktoré sú v spoluvlastníctve SHS JAMES, právo pohybu a športovania v horolezeckých a skalných terénoch Slovenska v súlade s legislatívou SR či podporu údržby skalných oblastí, aby ste mohli bezpečne a bez obáv liezť v skalných a horských terénoch na Slovensku.

Najväčšou výhodou oproti základnému členstvu JAMES SLOVENSKO je celosvetové poistenie a s ním prichádzajúce benefity, ktoré môžete v rámci rozšíreného členstva v SHS JAMES získať. Poistenie je realizované cez Európsku cestovnú poisťovňu (ECP) a v praxi znamená, že okrem členstva v SHS JAMES sú naši členovia s členstvom JAMES SVET a JAMES SVET PLUS poistení v rámci poistného balíka Poistenie liečebných nákladov, ktoré ponúka samotná ECP. Veľkou výhodou je takisto členstvo v PZS (Planinska zveza Slovenije – Slovinský horolezecký zväz), vďaka ktorému môžete získať zľavy na horských chatách vo viacerých európskych krajinách (Slovinsko, Chorvátsko, Rakúsko, Nemecko atď.; ich kompletný zoznam nájdete v našom informačnom materiáli na tomto odkaze.

Poznámka k poisteniu a hláseniu poistenej udalosti: Poistenie v rámci členstva v SHS JAMES je sprostredkovaným poistením pomocou tzv. hromadnej zmluvy. To znamená, že SHS JAMES funguje ako prostredník medzi poisťovňou a svojimi členmi a sprostredkováva lepšie poistené podmienky. Hlásenie poistenej udalosti a komunikáciu v prípade, že sa Vám poistná udalosť stane, však treba riešiť priamo s poisťovňou


Členstvo pre rok 2024

 1. Vyplň prihlášku (aj členovia z roku 2023)
 2. Zaplať členský poplatok
 3. Stal si sa členom SHS James a CCCBBB
 4. Členský preukaz ti pošleme alebo si ho vyzdvihneš u nás

Členstvo aj poistenie sú platné bez ohľadu na to, či si preukaz fyzicky obdržal.  Členstvo aj s poistením je platné vždy do marca ďalšieho kalendárneho roku, dokedy je potrebné si ho znovu obnoviť.

Členské

Dospelí nad 18 rokov: 30 € JAMES + 10€ členské CCCBBB

Deti do 15 rokov: 
(ročník 2009 a neskôr): 0 € (Vďaka dotácii)

Juniori od 16 do 18 rokov:
 (ročníky 2006 až 2008): 10 € SHS James
(dobrovoľné  10€ členské CCCBBB)

Seniori: (ženy – ročník narodenia 1964 a skôr; muži – ročník narodenia 1961 a skôr): 10 € SHS James (dobrovoľné  10€ členské CCCBBB)

Registračný poplatok pre nových členov je 5 €.

POZOR! Ak je člen mladší ako 18 rokov (ráta sa celý ročník), je okrem uvedenia v hore uvedenom zozname potrebné vytlačiť, vyplniť, zákonným zástupcom podpísať a poslať/doniesť/naskenovať papierovú prihlášku.
(platí u nových členov)

Ak máte zaujem o rozširené formy členstva James SVET a James SVET PLUS tak váś bude Barborka s celkovou sumou ktorú treba uhradiť kontaktovať. Vyplnte prosím formular a nezaznačte poličko s platbou.

Zrealizujte platbu na náš účet:

Informácie o účte (SLSP):

Názov: CCCBBB
IBAN: SK44 0900 0000 0051 6132 6434

VARIABILNÝ SYMBOL: rodné čislo

*príklady platieb

1. Jakub 25 rokov je dospelý a nebol ešte členom SHS James  30€ ročné členstvo + 5€ registračný poplatok + 10€ ročné členstvo CCCBBB = 45€

2. Miro 17 rokov je junior a nebol ešte členom SHS James  10€ ročné členstvo + 5€ registračný poplatok  = 15€

3. Barbora 33 rokov je dospelá a je členom SHS James  30€ ročné členstvo + 10€ ročné členstvo CCCBBB = 40€

4. Jožo prihlasuje seba a manželku Jožku, Obaja su dospelí a boli členovia aj minulý rok 30€ ročné členstvo + 10€ ročné členstvo CCCBBB = 40€ 2x = 80€


Ako nahlásim poistnú udalosť?

V prípade, že sa Vám stane poistná udalosť (zranenie, nehoda, krádež či strata batožiny atď.), komunikujete už priamo s poisťovňou. Kontaktné informácie sa v prípade potreby nachádzajú aj na kartičke, ktorú obdržíte spolu s členským preukazom. Na nahlásenie poistnej udalosti môžete využiť aj tlačivá obsiahnuté v dôležitých dokumentoch – hlásenie poistnej udalosti pre liečebné náklady a pri strate, krádeži, či poškodení batožiny  (pre poistenie batožiny je potrebné mať členstvo JAMES SVET PLUS) . Máte ďalšie otázky? Neváhajte nám napísať na adresu clenske@james.sk. Predtým sa však, prosím, uistite, že ste odpovede na ne nenašli v informačnom materiáli, alebo v  poistnej zmluve, či Všeobecných obchodných podmienkach .

Pri nejasnostiach nás neváhajte kontaktovať  brutalpovala@gmail.com / 0918701505